فولاد مبارکه سپاهان پیشتاز رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشوردر مرحله دوم بخش بانوان

دومین مرحله از بیست و چهارمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور در بخش بانوان امشب با پیشتازی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی، مرحله دوم از بیست و چهارمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور که صبح دیروز (۲۹ شهریور ماه) در مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، امشب (یکشنبه شب) با پیشتازی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۲۴۱ امتیاز به پایان رسید. 

همچنین تاکنون تیم های دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹۰ امتیاز و پلیمر خلیج فارس خرم آباد با ۱۸۲ امتیاز به ترتیب با در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند. 

تیمهای هیات تهران با ۷۳ امتیاز، سلکتور با ۶۶ امتیاز، هرمزگان با ۲۰ امتیاز، خراسان شمالی ۱۳ امتیاز و قم با ۷ امتیاز در رده چهارم تا هشتم جدول مسابقات قهرمانی 

باشگاههای کشورقرار گرفتند. 

گفتنی است در مرحله دوم این مسابقات پنج رکورد باشگاهی و سه رکورد ملی شکسته شد.

روز اول مهسا میرزا طبیبی پرنده تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در پرش با نیزه برای نخستین بار در تاریخ دو و میدانی ایران از مانع ۴ متر عبور کرد و برای بار چندم رکوردهای ملی و باشگاهی را در این ماده جابجا کرد. وی قبل از ثبت این رکورداز ارتفاع ۳.۹۲نیز عبور کرده بود.  میرزا طبیبی هفته گذشته نیز در جریان مرحله اول رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور با ثبت رکورد ۳.۹۱ متر به مقام اول رسید و رکورد ملی و باشگاهی این ماده را ارتقاء بخشیده بود.

در پرتاب چکش هم ریحانه آرانی پرتابگر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ثبت حدنصاب ۵۷.۱۵ مترضمن ایستادن در جایگاه نخست رکوردهای ملی و باشگاهی این ماده را شکست. آرانی همانند میرزا طبیبی درمسابقات روز گذشته دوبار پیاپی رکورد شکنی کرد. دردومین پرتاب۵۶.۶۶ متر را به ثبت رساند و در پرتاب ششم با پرتاب ۵۷.۱۵ متری دومین بار پیاپی رکورد شکنی کرد.

روز دوم (یکشنبه) و در ادامه رقابتها در دو ۸۰۰ متر مریم محمودی از تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ثبت نتیجه ۲:۱۳.۴۳ دقیقه ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد باشگاهی این ماده را بهبود بخشید.

ژاله کاردان در پرتاب دیسک  با ثبت نتیجه ۵۰.۴۳ متر ضمن صدرنشینی، رکورد باشگاهی این ماده را ارتقا داد.

و در نهایت در رقابتی جالب، دیدنی و تنگاتنگ در دو ۴۰۰*۴متر امدادی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ثبت نتیجه۳:۵۲.۳۷ متر ضمن صدرنشینی رکورد ملی و باشگاهی این ماده را بهبود بخشید.

مرحله سوم و نهایی رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور روزهای ۱۰ و۱۱ مهر ماه در بخش آقایان و روزهای ۱۲ و ۱۳ مهر ماه در بخش بانوان برگزار خواهد شد.

 

  • 11:56
  • 1399/06/31
  • 12091