تاریخچه حضور وعملکرد دو و میدانی ایران در بازی‌های آسیایی

دو و میدانی در چهارده دوره از هجده دوره برگزار شده بازی‌های آسیایی حضور داشته است که در طی آن ۳۷مدال توسط قهرمانان کشورمان در این بازی‌ها به دست آمده و دوره هفتم بهترین عملکرد ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها رقم خورده است و احسان حدادی توانسته با کسب چهار مدال طلا پیاپی برترین ورزشکار در میان تمامی افراد اعزامی در ادوار مختلف حضور در این مسابقات باشد.

به گزارش روابط عمومی،تیم ملی دو و میدانی ایران همواره در بیشتر ادوار مختلف بازی‌های آسیایی در جمع رشته‌های مدال آور کاروان اعزامی کشورمان به این رقابتها قرار داشته، که دستاورد نمایندگان کشورمان در مجموع کسب ۳۷ مدال رنگارنگ شامل ۱۲مدال طلا،۱۴مدال نقره و ۱۱مدال برنز بوده است. در طی هجده دوره برگزار شده ملی پوشان دوومیدانی کشورمان بهترین عملکرد تاریخ این رشته ورزشی در این رقابتها را در هفتیمن دوره بازیها که در سال ۱۹۷۴ به میزبانی میهن عزیزمان بود، به نمایش گذاشتند.  گفتنی است تیم ملی دوومیدانی ایران در مجموع در سالهای؛ ۱۹۵۴ مانیل، ۱۹۶۲ جاکارتا و ۱۹۷۸ بانکوک به طور کلی کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی حضور نداشته است. همچنین  یک دوره نیز در سال ۱۹۸۲ دهلی تیم ملی دوومیدانی کاروان کشورمان را همراهی نکرده  و در سالهای؛ ۱۹۸۶ سئول و ۱۹۹۴ هیروشیما ملی پوشان کشورمان موفق به کسب مدال نشدند.  از این رو با توجه به در پیش بودن نوزدهیمن دوره این رقابتها به عملکرد تیم ملی کشورمان در ادوار مختلف نگاهی گذرا خواهیم داشت.     دوره اول (۱۹۵۱دهلی)  علی باغبانباشی تنها نماینده از دو و میدانی کشورمان بود که موفق شد در این دوره مدال کسب کند،وی موفق شد در ماده ۵۰۰۰متر مدال طلا و در ماده ۱۰۰۰۰متر مدال نقره به دست آورد تا بعنوان اولین مدال آور تاریخ ورزش دو و میدانی در بازی‌های آسیایی لقب گیرد    دوره دوم(۱۹۵۴-مانیل) در این دوره کاروان ورزش کشورمان غایب بود.   دوره سوم(۱۹۵۸-توکیو)  در دوره سوم این رقابت‌ها محمود خیلی رضوی دونده دوهای نیمه استقامت تیم نبی دو و میدانی موفق شد در ماده ۱۵۰۰متر مدال طلا و در رقابت ماده ۸۰۰متر مدال نقره را از آن خود و تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات کند. همچنین علی باغبانباشی که در دوره نخست بازی‌های آسیایی به میزبانی کشور هندوستان توانسته بود یک مدال طلا و یک مدال نقره کسب نماید در این دوره نیز در مواد ۵۰۰۰متر و ۱۰۰۰۰متر نیز توانست دوم مدال برنز به دست آورد تا جمع مدال‌های خود را در مجموع و تیم اعزامی کشورمان در این دوره را به عدد چهار برساند.   دوره چهارم(۱۹۶۲-جاکارتا)  در این دوره کاروان ورزشی کشورمان همانند دوره دوم غایب بود.   دوره پنجم(۱۹۶۶-بانکوک)  دوره پنجم بازی‌های آسیایی پرچمدار ترین دوره برای ورزشکاران دو و میدانی کشورمان بود.در این مسابقات جلال کشمیری در رقابت ماده پرتاب دیسک مدال نقره و در پرتاب وزنه مدال برنز کسب نمود. احمد میر حسینی نیز موفق شد مدال برنز رقابت ماده ۳۰۰۰متر با مانع را کسب نماید، و تیمور غیاثی از این دوره افتخار آفرینی‌های خود را مانند جلال کشمیری در بازی‌های آسیایی آغاز نمود و مدال برنز ماده پرش ارتفاع را کسب کرد.   دوره ششم(۱۹۷۰-بانکوک)  در سال ۱۹۷۰ دو و میدانی کاران کشورمان موفق به کسب سه مدال در بازی‌های آسیایی شدند به این صورت که تیمور غیاثی در رقابت ماده پرش ارتفاع مدال طلا و جلال کشمیری در دو‌ماده پرتاب دیسک و پرتاب وزنه موفق به کسب مدال نقره شد.
دوره هفتم(۱۹۷۴-تهران)  دوره هفتم بازی‌های آسیایی برای ورزش کشورمان بواسطه میزبانی از این رقابت‌ها بسیار پر اهمیت بود،تا جایی که تدارک بسیار خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی به منظور کسب مدال‌های بیشتر نسبت به ادوار گذشته این مسابقات برنامه ریزی و اجرایی شد. دو و میدانی نیز در این دوره توانست بهترین عملکرد خود را در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی به ثبت برساند عملکردی که تا به امروز نیز هنوز تکرار نشده است. دو و میدانی کاران کشورمان در این رقابت‌ها توانستند توسط تیمور غیاثی در رقابت ماده پرش ارتفاع به مدال طلا دست یابند مدالی که هنوز پس از گذشت سالیان زیاد در ذهن ایرانیان به یادگار باقی مانده زیرا این مسابقه در حضور تماشاگران بسیار زیادی که به ورزشگاه آزادی آمده بودند برگزار گردید و غیاثی نیز با عملکردی خیزه کنند موفق شد ضمن کسب مدال طلا رکورد بازی‌های آسیایی را نیز ارتقاء دهد که همه این موارد با شکست نی چی چین پرنده اهل کشور چین‌که در آن زمان رکورد دار غیر رسمی دنیا بود توسط تیمور غیاثی به دست آمد. جلال کشمیری نیز همچون دو دوره گذشته مدال آوری کرد و در دو ماده پرتاب دیسک و پرتاب وزنه موفق به کسب دو مدال خوشرنگ طلا برای تیم ملی دو و میدانی کشورمان شد. در ادامه این مسابقات سید محمد رضا انتظاری نیز موفق شد دو‌مدال نقره در مواد ۴۰۰متر و۸۰۰متر کسب نماید و سامان حسام پرتابگر تیم کشورمان هم در رقابت ماده پرتاب دیسک به مدال برنز دست یافت. فرامرز آصف دیگر مدال آور دو و میدانی در این دوره بود که در ماده پرش سه‌گام برنز گرفت. تیم ۴در۴۰۰متر امدادی نیز با ترکیب(سید محمدرضا انتظاری،قاسم کویتی پور،فخرالدین عالمشاه،هوشنگ ارشدی)در جایگاه سوم این ماده قرار گرفت و دیگر مدال برنز تیم کشورمان را به دست آورد    دوره هشتم(۱۹۷۸-بانکوک( در این دوره نیز به مانند دوره‌های دوم و پنجم کاروان ورزش کشورمان غایب بود.   دوره نهم(۱۹۸۲-دهلی( در این دوره تیم ملی دوومیدانی به این بازیها اعزام نشد.   دوره دهم(۱۹۸۶-سئول( در این دوره مدالی کسب نشد.   دوره یازدهم(۱۹۹۰-پکن)  در دوره یازدهم این بازی‌ها تیم ملی دو و میدانی کشورمان تنها به یک مدال دست یافت که در پی آن منصور قربانی پرتابگر بوشهری کشورمان موفق به کسب مدال برنز رقابت ماده پرتاب دیسک شد.   دوازدهمین دوره(۱۹۹۴-هیروشیما)  در این دوره مدال کسب نشد.   سیزدهمین دوره(۱۹۹۸-بانکوک)  دو و میدانی کاران کشورمان در این دوره از بازی‌های آسیایی تنها در یک ماده به مدال دیت یافتند که بر همین اساس سید حمید سجادی و جعفر باباخانی در رقابت ماده ۳۰۰۰متر با مانع به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند تا به همین‌واسطه مدال‌های نقره و برنز این مسابقات را از آن خود کرده باشند.   چهاردهمین دوره(۲۰۰۲-بوسان)  در این دوره تنها عباس صمیمی بود که موفق شد برای دو و میدانی کشورمان آن هم در رقابت ماده پرتاب دیسک مدال نقره به دست آورد    پانزدهمین دوره(۲۰۰۶-دوحه)  در دوره پانزدهمین روند مدال‌آوری و افتخار آفرینش‌های احسان حدادی در بازی‌های آسیایی آغاز شد،او توانست در رقابت ماده پرتاب دیسک مدال طلا کسب کند و احسان مهاجر شجاعی نیز در رقابت ماده ۸۰۰متر برنزی شد    شانزدهمین دوره(۲۰۱۰-گوانگجو)  این دوره از بازی‌های آسیایی هم با مدال آوری دو و میدانی کاران برای کاروان اعزامی کشورمان همراه بود که در پی آن احسان حدادی دومین مدال طلا خود را در این رویداد قاره‌ای ودر ماده‌پرتاب دیسک کسب کرد. سجاد مرادی نیز در این مسابقات خوش درخشید و موفق به کسب مدال طلا رقابت ماده۸۰۰متر و مدال نقره ماده ۱۵۰۰متر شد. کاوه موسوی دیگر مدال آور دو و میدانی کشورمان بود که موفق به کسب مدال نقره ماده پرتاب چکش شد و محمد صمیمی نیز در ماده پرتاب دیسک به مدال برنز دست یافت.   هفدهمین دوره(۲۰۱۴-اینچئون( در این دوره احسان حدای باز هم به مدال طلا رسید تا سومین مدال خود را در این رقابت‌ها کسب کرده باشد،او موفق به قرار گرفتن در جایگاه نخست رقابت ماده‌پرتاب دیسک شد. همچنین لیلا رجبی نیز موفق به کسب مدال نقره ماده‌پرتاب وزنه شد تا تنها مدال بانوان دو و میدانی کار ایرانی در تمام ادوار این بازی‌ها را کسب نموده باشد.   هجدهمین دوره(۲۰۱۸-جاکارتا)  دوره هجدهم بازی‌های آسیایی با کسب چهارمین مدال طلا احسان حدادی در رقابت ماده‌پرتاب دیسک در طول این رقابت‌ها همراه شد و حسین کیهانی نیز با مدال طلایی که در رقابت ماده ۳۰۰۰متر با مانع کسب نمود رکورد بازی‌های آسیایی را نیز در این دوره ارتقاء داد. سومین مدال تیم ملی دو و میدانی کشورمان در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی را هم امیر مرادی در رقابت ماده ۱۵۰۰متر کسب کرد.