نامزدهای نهایی دریافت عنوان برترین دو و میدانی کار سال ۲۰۲۰ جهان در بخش بانوان مشخص شدند

پنج دو و میدانی کار نامزد نهایی دریافت عنوان برترین دو و میدانی کار سال ۲۰۲۰ جهان در بخش بانوان شدند.

🔹به گزارش روابط عمومی؛با اعلام سایت 

رسمی فدراسیون جهانی دو و میدانی(world Athletics)پنج ورزشکار برتر این رشته ورزشی بعنوان نامزدهای نهایی دریافت عنوان برترین دو و میدانی کار سال ۲۰۲۰ جهان معرفی شدند.

 

۱- بر همین اساس لتسنبت گیدی – اتیوپی 

ثبت رکورد جهانی ۵۰۰۰ متر با ۱۴:۰۶.۶۲ دقیقه

نایب قهرمان دایموند لیگ موناکو در ۵۰۰۰ متر

 

۲- سیفان حسن – هلند

ثبت رکورد جهانی دو یک ساعت با حد نصاب ۱۸.۹۳۰ متر 

رکورد ۱۰۰۰۰ متر اروپا با ۲۹:۳۶.۶۷ دقیقه (چهارمین زمان سریع تاریخ)

 

۳-پرس جپچیرچیر – کنیا

کسب عنوان قهرمانی نیمه ماراتن جهان؛

ثبت رکورد جهانی نیمه ماراتن زنان با زمان های ۱:۰۵:۳۴ ساعت و ۱:۰۵:۱۶ ساعت

 

۴-یولیمار روخاس – ونزوئلا

پیروزی در چهار مسابقه پرش سه گام داخل سالن و فضای باز 

ثبت رکورد پرش سه گام داخل سالن جهان با ۱۵.۴۳ متر

 

۵-الین تامپسون – جاماییکا

پیروزی در هفت مسابقه ۱۰۰ متر

دارنده بهترین نتیجه ۱۰۰ متر جهان با ۱۰.۸۵ ثانیه