سمنان

برگزاری رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی استان سمنان

رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی استان سمنان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.