آموزش

برگزاری کارگاه‌های آموزشی وبیناری با عنوان آمادگی جسمانی در فصول مختلف

با اعلام کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی چهار کارگاه آموزشی وبیناری برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی مدیریت و برگزاری مسابقات دو صحرانوردی و جاده‌ای

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد کارگاه آموزشی مجازی مدیریت و برگزاری مسابقات دو صحرانوردی و جاده‌ای را برگزار نماید.

برگزاری کارگاه دانش‌افزایی مجازی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه

فدراسیون دو و میدانی در نظر دارد کارگاه دانش افزایی با عنوان تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه، ویژه مربیان را به صورت مجزا در گرایش های 1- دوهای سرعت و با مانع 2- دوهای استقامت و نیمه استقامت  3- پرشها  4- پرتابها را به صورت آنلاین در فضای مجازی برگزار نماید.