خراسان جنوبی

برگزاری رقابت‌های دو و میدانی در شهرستان بیرجند

رقابت‌های دو و میدانی در بخش بانوان به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار شد.

برگزاری رقابت‌دو ۱۵۰۰ متر در شهرستان بیرجندگرامیداشت دهه مبارک فجر

رقابت‌ دو ۱۵۰۰متر در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی گرامیداشت دهه مبارک فجر با معرفی نفرات برتر برگزار شد.