کرمانشاه

احمد روشن‌زاده بعنوان رییس هیات دو و میدانی استان کرمانشاه انتخاب شد.

در مجمع انتخاباتی هیات دوومیدانی استان کرمانشاه، «احمد روشن‌زاده» به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.