قزوین

برگزاری جشنواره بزرگ دو استقامت با هدف اتحاد ملی و‌گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

جشنواره بزرگ دو استقامت با هدف اتحاد ملی و‌گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در استان قزوین برگزار شد. 

برگزاری رقابت دو صحرانوردی انتخابی استان قزوین

مسابقه دو صحرانوردی انتخابی استان قزوین برگزار شد.

برگزاری مسابقه دو همگانی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان قزوین

برگزاری مسابقه دو همگانی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان قزوین

برگزاری مسابقه دوی نیمه ماراتن و استقامت در قزوین

یک دوره مسابقه دوی استقامت باهمکاری هیأت دو و میدانی استان قزوین در بوئین زهرا برگزار شد.