پزشکی

مجمع سالیانه هیات دو و میدانی استان لرستان برگزار شد

با حضور هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی مجمع سالیانه هیات دو و میدانی استان لرستان برگزار شد.

لیست موادممنوعه سال ۲۰۲۱

این فهرست از اول ژانویه سال 2021 ( 11 دی ماه 1399 ) معتبر خواهد بود.

شیوه نامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌هلی آموزشی در دو و میدانی

شیوه نامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌هلی آموزشی در دو و میدانی