اصفهان

برترین های دو صحرانوردی استان اصفهان معرفی شدند.

مسابقه دو صحرانوردی بانوان و آقایان قهرمانی استان اصفهان به میزبانی هیأت دو و میدانی شاهین شهر و میمه برگزار شد و نفرات برتر رده های سنی مختلف معرفی شدند.

برگزاری مسابقات دو صحرانوردی استان اصفهان به میزبانی هیات دو و میدانی شاهین شهر و میمه

مسابقات دو صحرانوردی استان اصفهان به میزبانی هیات دو و میدانی شاهین شهر و میمه برگزار خواهد شد.

برترین استعدادهای دو و میدانی استان اصفهان مشخص شدند

رقابت های استعدادهای برتر دو و میدانی دختران و پسران در اصفهان برگزار شد و برترین استعدادهای ماده های مختلف دو و میدانی استان اصفهان شناسایی شدند.

برترین های رقابت دو صحرانوردی استان اصفهان معرفی شدند.

رقابت دو صحرانوردی قهرمانی و انتخابی استان اصفهان به میزبانی شاهین شهر برگزار شد و برترین دوندگان صحرانورد استان اصفهان معرفی شدند.