گیلان

علی حجتی سرپرست دبیری هیات دو و میدانی استان گیلان شد

طی حکمی از سوی عنایت حسن پور رییس هیات دو و میدانی استان گیلان علی حجتی از مربیان و پیشکسوتان دو و میدانی به سمت سرپرست دبیری هیات دو و میدانی گیلان منصوب شد.