تهران

برگزاری مرحله دوم رقابت لیگ صحرانوردی استان تهران

مرحله دوم لیگ صحرانوردی استان تهران به میزبانی هیات دوومیدانی جنوب شرق برگزار شد.

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

رضا قاسمی در مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 2019 در دوی 60 متر قهرمان شد.