محلا محروقی در جایگاه سوم رقابت‌های بین‌المللی ترکیه ایستاد

محلا محروقی پرتابگر جوان اهل استان خراسان رضوی که روز گذشته توانسته بود حد نصاب حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را بدست آورد در جایگاه سوم رقابت‌های بین‌المللی ترکیه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی،محلا محروقی پرتابگر جوان اهل استان خراسان رضوی دو و میدانی کشورمان امروز و در مرحله نهایی رقابت ماده پرتاب دیسک مسابقات بین‌المللی ترکیه با ثبت رکورد ۴۹.۳۷ متر در جایگاه سوم  ایستاد و مدال برنز این ماده را از آن خود کرد.

 

گفتنی است محروقی روز گذشته توانسته بود در جریان برگزاری دور مقدماتی ماده پرتاب دیسک رقابت‌های بین‌المللی ترکیه با ثبت حد نصاب ۴۹.۰۱متر سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را بدست آورد.