مدیر ورزشگاه دو و میدانی آفتاب انقلاب منصوب شد

با حکم رییس فدراسیون دو و میدانی حجت چراغی بعنوان مدیر ورزشگاه دو و میدانی آفتاب انقلاب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی؛ هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی در حکمی حجت چراغی را بعنوان مدیر ورزشگاه دو و میدانی آفتاب انقلاب منصوب کرد.

🔸چراغی از قهرمانان و مربیان اسبق دو و میدانی در ارتش و نیروهای مسلح  است که سابقه دبیری هیات ورزش های همگانی نیروهای مسلح، دبیر هیات دو و میدانی ارتش و مدیر عامل احداث اماکن ورزشی ارتش و نیروهای مسلح را در کارنامه کاری خود دارد.

⭕️در متن این حکم آمده:

جناب آقای دکتر حجت چراغی

    نظر به سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر ورزشگاه آفتاب انقلاب منصوب می شوید.

انتظار است با رعایت کامل منشور اخلاقی و اتکال به خداوند منان و همکاری و هماهنگی با فدراسیون و رعایت شرح وظایف زیر در بهبود شاخص های توسعه گام های موثر بردارید.

۱-هماهنگی با فدراسیون در خصوص ارائه خدمات به تیم ها و ورزشکاران و مربیان طبق برنامه تنظیمی

۲-ایمن سازی مجموعه و سالن های ورزشی
 
۳-حفظ ، نگهداری و صیانت از ابزار ، وسایل و تجهیزات ورزشی در مجموعه

۴-نظارت بر حسن اجرای فعالیت های شرکتهای خدماتی و تاسیساتی در اماکن فوق.

۵-تائید حسن انجام کار پرسنل و نظارت مستمر بر فعالیت آنها و کنترل و نظارت بر مرخصی های کادر

۶-هماهنگی با مسئول اجرایی مسابقات و مسئول برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های ورزشی

۷-درخواست وسایل ورزشی برای سالن و خوابگاه.

۸-معرفی افراد استفاده کننده از سالن جهت دریافت کارت ورزشی و بیمه ورزشی.

۹-کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد استفاده کننده از سالن و پیست دوومیدانی

۱۰-تائید ماهانه خدمات کارکنان از لحاظ حسن انجام کار جهت پرداخت حقوق ماهیانه.

۱۱-عقد قرارداد با شرکت ها و ادارات برای واگذاری تایم های خالی سالن ها با هماهنگی فدراسیون

۱۲-نظارت و کنترل مباحث اخلاقی با عنایت به شعائر اسلامی

۱۳-ساماندهی ورزشکاران و مربیان و برنامه ریزی دقیق زمان های تمرین با تفکیک جنسیت

۱۴-پیگیری و اخذ مجوز بیمه حوادث و مسئولیت (بیمه مدنی) و ... سالن و اماکن مجموعه

۱۵-کلیه امور مالی و تامین تجهیزات ورزشی آن مجموعه با هماهنگی و رعایت کامل اصول مالی و اداری با دبیر فدراسیون و قسمت مالی اداری و کارپردازی انجام پذیرد.

۱۶-رعایت کامل کلیه درخواست ها و ابلاغیه های فدراسیون به آن مجموعه

۱۷-رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و نظافتی
 
۱۸-اجرای کلیه امور عمرانی و تاسیساتی مجموعه با هماهنگی ریاست یا دبیر فدراسیون.