برگزاری وبینار هم اندیشی مسئولین کمیته آموزش هیات های استانی سرارسر کشور

فدراسیون دو و میدانی وبینار هم اندیشی مسئولین کمیته آموزش هیات های استانی را برگزار می‌کند.


به گزارش روابط عمومی؛فدراسیون دو و میدانی قصد دارد اولین وبینار هم اندیشی مسئولین کمیته آموزش هیات های دو و میدانی سراسر کشور را برگزار نماید.

به همین منظور این وبینار هم اندیشی روز دوشنبه(۱۳۹۹/۱۰/۸)از ساعت ۱۰:۳۰لغایت ۱۲:۳۰برگزار خواهد شد.