امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین فدراسیون دو و میدانی و انجمن بیس‌بال

در نشست میان رییس فدراسیون دو و میدانی و مسئول انجمن بیس‌بال کشورمان تفاهمنامه همکاری میان طرفین به امضاء رسید.


به گزارش روابط عمومی؛در نشستی که میان هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی و هومن منصوریان رییس انجمن بیس‌بال و سافت‌بال صورت گرفت طرفین برای ایجاد زمینه همکاری های مشترک فی مابین و استفاده از ظرفیت های یکدیگر تفاهم نامه ای را به امضاءرساندند.

در این نشست که علی رضایی سرپرست دبیری فدراسیون و همچنین محسن برزگر مشاور رییس فدراسیون نیز حضور داشتند دو طرف پیرامون مورادی همچون؛
 
۱-استفاده از دانش مربیان ورزشی یکدیگر در راستای استعدادیابی

۲-حضورافراد مورد نظر طرفین در دوره ها و کارگاه های آموزشی یکدیگر

۳-استفاده از ظرفیت اماکن و فضاهای ورزشی تحت اختیار به توافق رسیدند.

لازم به ذکر است این تفاهم نامه از تاریخ (۱۳۹۹/۱۰/۶)به مدت یکسال اعتبار خواهد داشت.