پیام تبریک هاشم صیامی به رییس فدراسیون روستایی و عشایری

هاشم صیامی طی پیامی انتخاب محمد تقی امیری خراسانی را بعنوان ریاست فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری تبریک گفت.


در متن این پیام آمده است:

جناب اقای محمد تقی امیری خراسانی
ریاست محترم فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری
 
انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان رییس فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور را صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدوارم با توجه به سوابق و تجارب ارزشمندتان، شاهد توسعه و ترویج بیش از پیش ورزش های روستایی و عشایری باشیم.