قهرمانی حسن تفتیان در رقابت‌های بین المللی داخل سالن فرانسه

سریع ترین مرد ایران در رقابت‌های بین المللی دو و میدانی داخل سالن فرانسه به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.


به گزارش روابط عمومی حسن تفتیان،سریع‌ترین مرد ایران در رقابت‌های بین المللی داخل سالن که میزبانی فرانسه برگزار شد در ماده ۶۰متر با ثبت حد نصاب ۶.۶۲ثانیه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در این رقابت فال محمدو از کشور میزبان با زمان ۶.۶۴ثانیه نایب قهرمان شد و آموری گلیتین از فرانسه با زمان ۶.۶۴ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

حسن تفتیان دونده المپیکی کشورمان مدتی است که اردوی آماده‌سازی خود را در کشور فرانسه آغاز کرده تا برای حضوری مقتدرانه در بازیهای المپیک توکیو آماده شود.