برگزاری نخستین دوره رقابت‌های بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع)گرامیداشت استاد علی باغبانباشی با مجوز رسمی کنفدراسیون آسیا

کنفدراسیون دو و میدانی آسیا مجوز برگزاری نخستین دوره رقابت‌های بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع) گرامیداشت استاد علی باغبانباشی قهرمان و پیشکسوت ارزنده کشورمان را صادر و در اختیار فدراسیون دو و میدانی کشورمان قرار داد.


به گزارش روابط عمومی، کنفدراسیون دو و میدانی آسیا برای برگزاری نخستین دوره رقابت‌های بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع) گرامیداشت استاد علی باغبانباشی مجوز رسمی صادر و در اختیار فدراسیون دو و میدانی کشورمان قرار داد.

این رقابت‌ها قرار است در روزهای ۱۸و۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در بخش بانوان ( به صورت قهرمانی کشور) و ۲۲و ۲۳ فروردین ماه سال آتی در بخش آقایان به صورت بین المللی و قهرمانی کشور با حضور بیش از ۱۵ کشور خارجی به میزبانی ورزشگاه امام رضا(ع)شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.