بهنام طباطبایی دبیر هیات دو و میدانی استان کهگیلویه و بویر احمد شد

رییس هیات دو و میدانی استان کهگیلویه و بویر احمد طی حکمی بهنام طباطبایی را بعنوان دبیر هیات این استان منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی،امید محمدی رییس هیات دو و میدانی استان کهگیلویه و بویر احمد طی حکمی بهنام طباطبایی را بعنوان دبیر هیات این استان منصوب کرد.

طباطبایی از قهرمانان  اسبق دو و میدانی است،که در حال حاضر در عرصه مربیگری رشته ورزشی پایه و مادر فعالیت دارد.