عدم برگزاری چند رقابت بین المللی دوومیدانی در سال ۲۰۲۰

برخی از رقابت های بین المللی دوومیدانی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰برگزار نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی برخی از رقابت های بین المللی دوومیدانی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰برگزار
نخواهد شد.

برهمین اساس و با اعلام فدراسیون جهانی دوومیدانی رقابت های لغو شده شامل مسابقات ذیل است:
۱.تور قاره ای سطح طلایی مرحله نانجینگ

۲.دایموند لیگ شانگهای (قرار بود۱۹ سپتامبر۲۹ شهریور۹۹ برگزار گردد.)

۳.دایموند لیگ گیتسهد گرند پری مولر (قرار بود۱۲ سپتامبر۲۲ شهریور ۹۹برگزار گردد.)

۴.ماراتن هامبورگ ( قرار بود۲۳ شهریور۹۹  ۱۳سپتامبر۲۰۲۰ برگزار گردد)

۵.نیمه ماراتن مادرید (قرار بود۴ اکتبر۲۰۲۰ -۱۳ مهر۹۹ برگزار گردد.)