تبریک فدراسیون دو و میدانی به دکتر اردیبهشت

فدراسیون دو و میدانی در پیامی روز پزشک را به مسئول کمیته پزشکی دکتر اشکان اردیبهشت و همچنین جامعه پزشکی کشور تبریک گفت.

این روزها که کادر درمان قهرمانان بی قید و شرط کشورمان هستند، فدراسیون‌ دو و میدانی روز پزشک را به کلیه پزشکان و مبارزان خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا و همچنین پزشک دلسوز فدراسیون دو و میدانی تبریک گفت.


روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی