اعلام تاریخ رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور

تاریخ جدید برگزاری رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور پس از اخذ مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور پس از اخذ مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ماههای شهریور و مهر و در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان (در دو بخش بانوان و آقایان) برگزار خواهد شد. 

بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی، این مسابقات در رده سنی بزرگسالان در سه مرحله و در رده سنی جوانان در دو مرحله برگزار خواهد شد. 

🔹تاریخ برگزاری رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور به شرح زیر است:

 

♦️ رده سنی بزرگسالان:

 

🔸 مرحله اول:

۱۵ و ۱۳۹۹/۶/۱۶-آقایان

۱۷و۱۳۹۹/۶/۱۸-بانوان

 

🔸 مرحله دوم:

۲۷و۱۳۹۹/۶/۲۸ – آقایان

۲۹و۱۳۹۹/۶/۳۰ – بانوان

 

🔸 مرحله سوم:

۱۰و۱۳۹۹/۷/۱۱ – آقایان

۱۲و۱۳۹۹/۷/۱۳ – بانوان

 

♦️ رده سنی جوانان:

 

🔸 مرحله اول:

۱۳۹۹/۷/۳- دختران

۱۳۹۹/۷/۴- پسران

 

🔸 مرحله دوم:

۱۹و۱۳۹۹/۷/۲۰ - دختران

۲۱و۱۳۹۹/۷/۲۲ - پسران