برنامه برگزاری دومین مرحله از بیست و چهارمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور

برنامه برگزاری دومین مرحله از بیست و چهارمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور در دو بخش بانوان و آقیان و در قالب فایل پی دی اف روی سایت قرار گرفت.

برنامه برگزاری دومین مرحله از بیست و چهارمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور در دو بخش بانوان و آقیان و در قالب فایل پی دی اف روی سایت قرار گرفت.