قهرمانی فرزانه فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه

دونده بانوی دوهای سرعت کشورمان در جریان برگزاری رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه در جایگاه نخست ایستاد.

به گزارش روابط عمومی،در جریان برگزاری رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه که عصر امروزدر شهر بورسا برگزار شد،فرزانه فصیحی قهرمان خوش نام و نشان دوهای سرعت کشورمان در رقابت با سایر دوندگان بین‌المللی ماده ۱۰۰متر با ثبت حد نصاب۱۱.۶۶ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد.

 

در این رقابت مودهاوی الشمیری از کویت با زمان۱۱.۶۸ثانیه و زواها آرماتسو از کشور میزبان(ترکیه)با ثبت حد نصاب۱۱.۷۵ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.