پس از گذشت ۱۰سال؛

شاهین مهردلان رکورد ملی ماده پرتاب وزنه را شکست/طیبی در جایگاه سوم ایستاد

شاهین مهردلان پرتابگر خوش نام و نشان دو و میدانی کشورمان موفق شد پس از گذشت ۱۰ سال حد نصاب ملی کشورمان در ماده پرتاب وزنه را ارتقاء دهد.

به گزارش روابط عمومی،در جریان برگزاری نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه شاهین مهردلان پرتابگر خوش نام و نشان دو و میدانی کشورمان موفق شد در عملکردی چشمگیر با ثبت حد نصاب۲۰.۲۳متر پس از گذشت ۱۰ سال حد نصاب ملی کشورمان در ماده پرتاب وزنه را ارتقاء دهد.

 

حد نصاب قبلی ملی کشورمان در این ماده با ۲۰.۰۵متر در اختیار امین نیکفر بود که وی این رکورد را در تاریخ۱۳۹۰/۴/۲۲ ثبت کرده بود.

 

در این رقابت همچنین محمد رضا طیبی دیگر نماینده کشورمان با ثبت حد نصاب۱۹.۶۵متر پس از مهردلان و آلپرن کالاهان ورزشکار کشورمیزبان که وزنه را ۱۹.۷۶متر پرتاب کرد در جایگاه سوم ایستاد و مرتضی ناظمی نیز با ثبت رکورد۱۸.۷۶متر چهارم شد.

 

رکورد جدید ملی کشورمان در ماده پرتاب وزنه پس از منفی شدن نمونه آزمایش دوپینگ شاهین مهردلان ثبت نهایی خواهد شد.