به میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد؛

رقابت دوهای نیمه استقامت،استقامت و پیاده روی

رکوردگیری ماده‌های نیمه استقامت،استقامت و پیاده‌روی به میزبانی استان گیلان در ۲۲ تیر ماه جاری برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی، فدراسیون دو و میدانی با هدف ارزیابی وضعیت ورزشکاران ماده‌های نیمه استقامت و استقامت و همچنین پیاده‌روی یک رقابت رکوردگیری به میزبانی استان گیلان در ۲۲ تیر ماه جاری برگزار خواهد کرد.

بر این اساس ورزشکاران دو و میدانی که از سوی فدراسیون برای حضور در این رقابتها دعوت خواهند شد، در مواد؛ ۸۰۰متر، ۱۵۰۰متر، ۳۰۰۰متر، .۳۰۰۰متر مانع و ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت به مصاف یکدیگر خواهند رفت.