غلامرضا خنفری بعنوان رییس هیات دو و میدانی استان خوزستان انتخاب شد

رییس هیات دو و میدانی استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی، مجمع انتخاباتی هیات دو و میدانی استان خوزستان ظهر امروز با حضور هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی و اعضای مجمع برگزار و غلامرضا خنفری از سوی اعضاء مجمع، برای چهار سال بعنوان رییس این هیات انتخاب شد.

در این مجمع غلامرضا خنفری ۱۱ رای و جواد حردانی ۶ رای را به خو اختصاص دادند.

غلامرضا خنفری از قهرمانان و پیشکسوتان اسبق رشته دو و میدانی است که برای دومین بار پیاپی سکان هدایت هیات دو و میدانی استان خوزستان را در دست خواهد گرفت.