حسن تفتیان در رقابت‌های دو و میدانی بین‌المللی فرانسه سوم شد

حسن تفتیان دونده دوهای سرعت کشورمان که اردوی تمرینی خود را در کشور فرانسه پشت سر می‌گذارد با شرکت در رقابت‌های بین‌المللی موفق به کسب عنوان سوم در رقابت ماده ۱۰۰متر شد.


حسن تفتیان دونده دوهای سرعت کشورمان که اردوی تمرینی خود را در کشور فرانسه پشت سر می‌گذارد با شرکت در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی موفق شد با ثبت حد نصاب ۱۰.۳۶ثانیه عنوان سوم این رقابت‌ها را در  ماده ۱۰۰متر از آن خود کند.

گفتنی است در این رقابت لئوتللا تلوتلیسو از آفریقای جنوبی با ثبت زمان ۱۰.۱۴ثانیه قهرمان شد و یوشئریتسه ایتسکری با زمان ۱۰.۳۵ در جایگاه دوم ایستاد.