پایان رقابت‌‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور با قهرمانی کردستان و شکسته شدن یک رکورد ملی در بخش پسران

رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور با شکسته شدن یک رکورد ملی و قرار گرفتن استان کردستان در جایگاه نخست پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی،رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور گرامیداشت دهه کرامت در بخش پسران طی روزهای ۱۵و۱۶ تیرماه با حضور ۳۰تیم و بیش از ۳۰۰ورزشکار برگزار شد.

در روز دوم و پایانی این رقابت‌ها محمد عباس رضایی دونده خوش آتیه اهل استان چهارمحال‌و بختیاری موفق شد در جریان برگزاری رقابت ماده ۲۰۰۰متر مانع با ثبت حد نصاب۶:۰۴.00 ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی کشورمان در رده سنی نوجوانان که با حد نصاب ۸ در اختیار اسماعیل قادری بود ارتقاء دهد.

دردیگر مواداین مسابقات نیز نتایج نسبتا خوبی به ثبت رسید و چهره‌های جدیدی از برگزاری


به گزارش روابط عمومی،رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور گرامیداشت دهه کرامت در بخش پسران طی روزهای ۱۵و۱۶ تیرماه با حضور ۳۰تیم و بیش از ۳۰۰ورزشکار برگزار شد.

در روز دوم و پایانی این رقابت‌ها عباس محمد رضایی دونده خوش آتیه اهل استان چهارمحال‌و بختیاری موفق شد در جریان برگزاری رقابت ماده ۲۰۰۰متر مانع با ثبت حد نصاب۶:۰۴.00 ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی کشورمان در رده سنی نوجوانان که با حد نصاب ۶:۱۰.۷0 در اختیار اسماعیل قادری بود ارتقاء دهد.

دردیگر مواداین مسابقات نیز نتایج نسبتا خوبی به ثبت رسید و چهره‌های جدیدی از برگزاری این مسابقلت به دو و میدانی کشورمان معرفی شد.

درپایان این رقابت‌ها تیم دو و میدانی استان کردستان با کسب ۴مدال طلا و ۳مدال برنز قهرمان شد و تیم‌های گلستان با ۴مدال طلا و ۲مدال برنز و یزد با ۳مدال طلا و ۲مدال برنز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

علاقمندان به مشاهده نتایج کامل این رقابت‌ها می‌توانند به بخش نتایج مستقر بر روی سایت فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

 

این مسابقلت به دو و میدانی کشورمان معرفی شد.

درپایان این رقابت‌ها تیم دو و میدانی استان کردستان با کسب ۴مدال طلا و ۳مدال برنز قهرمان شد و تیم‌های گلستان با ۴مدال طلا و ۲مدال برنز و یزد با ۳مدال طلا و ۲مدال برنز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

علاقمندان به مشاهده نتایج کامل این رقابت‌ها می‌توانند به بخش نتایج مستقر بر روی سایت فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.