پیام تشکر و قدر دانی هاشم صیامی از رییس هیات دو و میدانی استان چهارمحال‌و بختیاری

هاشم صیامی در پیامی از داریوش صمیمی رییس هیات دو و میدانی استان چهارمحال‌و بختیاری تشکر و قدردانی کرد.


به گزارش روابط عمومی، در پی برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی کشور در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و همچنین برگزاری مسابقات جایزه بزرگ شهرکرد در استان چهارمحال‌و بختیاری و به واسطه میزبانی شایسته و مطلوب این استان هاشم صیامی رییس فدراسیون، با ارسال پیامی از‌داریوش صمیمی رییس هیات دو و میدانی استان چهارمحال‌و بختیاری قدردانی بعمل آورد.

صیامی در این پیام گفته است؛
 
جناب آقای داریوش صمیمی
رییس محترم هیات دو و  میدانی استان چهارمحال‌و بختیاری

بدینوسیله از تلاش بی‌شائبه و خالصانه حضرتعالی و همکاران ارجمندتان در روند برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور و همچنین مسابقات جایزه بزرگ شهرکرد که در مقطع کنونی به واسطه در پیش بودن بازی‌های المپیک توکیو و همچنین مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی نوجوانان آسیا برای ورزش دو و میدانی کشورمان بسیار مهم و حائز اهمیت بود صمیمانه سپاسگزارم.

قطعا جامعه دو و میدانی به پشتوانه حضور و زحمات عزیزانی چون شما، در مسیر توسعه و تکامل گام خواهد برداشت.
 سر افرازی، توفیق روز افزون و شادکامی بیش از پیش را از درگاه ایزد توانا برای شما خواستارم.
 
هاشم صیامی
 رییس فدراسیون دو و میدانی