پایان مسابقات نونهالان دختر منطقه 5 کشور با قهرمانی خوزستان

در پایان مسابقات نونهالان دختر منطقه 5 کشور تیم استان خوزستان موفق شد عنوان قهرمانی را بدست بیاورد.

نتایج مسابقات دو و میدانی منطقه 5 کشور در بخش دختران- 21 آبان ماه 1400- استادیوم تختی اهواز


ماده 100 متر
نفر اول: مبینا خادم استان اصفهان 13
نفر دوم: فاطیما خسروی وفا استان خوزستان الف 13:36
نفر سوم: فاطیما صفرزاده استان اصفهان 13:50


ماده 400 متر
نفر اول: آیناز عالیپور استان خوزستان الف 1:02:54
نفر دوم: ندا عابدینی استان یزد 1:06:31
نفر سوم: کیمیا کریمی استان خوزستان ب1:06:69


ماده 1500 متر
نفر اول: مریم احمدی استان خوزستان الف 4:49:52
نفر دوم: غزل مرادی استان چهار محال بختیاری 6:27:97
نفر سوم: فاطمه انصاری استان چهار محال بختیاری 6:28:00


ماده 3000 متر
نفر اول: هانیه شهپری استان خوزستان الف 11:34:83
نفر دوم: سامیا شهپری استان خوزستان ب 11:43:00
نفر سوم: ستایش حیدر پور استان چهار محال بختیاری 14:55:15


ماده 100 متر با مانع
نفر اول: رها حسینی استان اصفهان 16:95
نفر دوم: مینا سلمانی استان یزد 17:03
نفر سوم: فیروزه پور حدادی استان خوزستان الف 18:30


ماده پرش طول
نفر اول: غزل نصیری استان اصفهان 4/54
نفر دوم: ندا شایق استان یزد 4/50
نفر سوم: سیما موسوی استان خوزستان الف 4/44


ماده پرش ارتفاع
نفر اول: فاطیما بهرامی استان اصفهان 1/40
نفر دوم: نرگس جعفری استان چهار محال بختیاری 1/40
نفر سوم: محدثه موسوی استان خوزستان ب 1/35


ماده پرتاب وزنه
نفر اول: مریم هارونی استان خوزستان الف 11/33
نفر دوم: هانیه هاشم پور استان چهار محال بختیاری 10/53
نفر سوم: فاطمه صمیمی استان چهار محال بختیاری 10/05


ماده پرتاب نیزه
نفر اول: زهرا اسدالهی استان کهگیلویه 35/36
نفر دوم: روناک شکیبایی استان خوزستان الف 22/59
نفر سوم: نرگس موسوی استان خوزستان ب 20/95


ماده پرتاب دیسک
نفر اول: هانیه مومنی استان چهار محال بختیاری 28/46
نفر دوم: معصومه صبحایی استان خوزستان الف 17/50
نفر سوم: مهدیه جانکی استان خوزستان ب 14/73


ماده پرتاب چکش
نفر اول: نرگس خلیلیان استان چهار محال بختیاری 22/08
نفر دوم: فاطیما محرابی کیا استان خوزستان الف 20/45
نفر سوم: شکوه عباسی استان خوزستان ب 18/89


مدلی رله
مقام اول: استان خوزستان الف 2:29:19
مقام دوم: استان اصفهان 2:33:87
مقام سوم: استان یزد 2:43:16


نتیجه تیمی
مقام اول: استان خوزستان الف 5طلا- 4نقره- 2برنز
مقام دوم: استان اصفهان 4طلا- 1نقره- 1برنز
مقام سوم: استان چهار محال بختیاری 2طلا- 3نقره- 3برنز