پایان مسابقات نونهالان پسر منطقه 5 کشور با قهرمانی خوزستان

مسابقات دو و میدانی نونهاان پسر منطقه 5 کشور با قهرمانی استان میزبان پایان یافت.

نتایج مسابقات دو و میدانی منطقه 5 کشور در بخش پسران-20 آبان ماه 1400- استادیوم تختی اهواز

ماده 100 متر
نفر اول: امیر مهدی صالحی استان چهار محال 12:01
نفر دوم: مجتبی محمدزاده استان خوزستان الف 12:07
نفر سوم: آرش صادقی استان چهار محال 12:14

ماده 400متر
نفر اول: محمدحسین دیلمی استان خوزستان الف 51:78
نفر دوم: ابوالفضل زمانی استان اصفهان 55:93
نفر سوم: محمدامین جوهری استان اصفهان 56:75

ماده 1500متر
نفر اول: امیر ارسلان حمیدی استان اصفهان 4:16:63
نفر دوم: یوسف آذریان استان کهکلیویه 4:19:19
نفر سوم: حسین حکمی استان چهار محال 4:42:19

ماده 300متر
نفر اول: ابوالفضل داوودی استان خوزستان الف 9:31:41
نفر دوم: محمد احمدی استان اصفهان 10:30:28
نفر سوم: حسین کریم زاده استان چهار محال 11:31:97

ماده 110متر با مانع
نفر اول: حسام مقامی نژاد استان اصفهان 17:36
نفر دوم: سید امیر مجتبی میرصیفی استان اصفهان 17:90
نفر سوم: امیر علی سلیمانی استان خوزستان ب 18:07

پرش طول
نفر اول: ابوالفضل رنج بر استان اصفهان 5/73
نفر دوم: عباس سردار پور استان خوزستان الف 5/66
نفر سوم: یوسف لطیف زاده استان خوزستان الف 5/63

پرش ارتفاع
نفر اول: آرمین طاهری استان یزد 1/65
نفر دوم: بنیامین شریفی استان خوزستان الف 1/60
نفر سوم: مهدی خدابخشی استان خوزستان ب 1/45

پرتاب وزنه
نفر اول: رضاکوه شوری استان خوزستان الف 12/96
نفر دوم: پارسا حاجیان استان اصفهان 11/10
نفر سوم: کاظم ترابی استان یزد 10/83

پرتاب نیزه
نفر اول: احسان حسینی استان خوزستان الف 33/84
نفر دوم: شایان عنبری استان کهکلیویه 31/51
نفر سوم: علی کنعانی استان چهار محال 23/01

پرتاب دیسک
نفر اول: عباس مهرابی استان کهکلیویه 59/49
نفر دوم: ابوالفضل مصطفی نژاد استان خوزستان ب 47/21
نفر سوم: علی اصغر بخشی استان اصفهان 46/52

پرتاب چکش
نفر اول: ابوالفضل حسینی استان خوزستان الف 26/04
نفر دوم: محمد امین خواجه استان خوزستان ب 16/60
نفر سوم: ابوالفضل جمشیدی استان خوزستان خطا

مدلی رله
نفر اول: استان خوزستان الف 2:13:45
نفر دوم: استان اصفهان 2:16:07
نفر سوم: استان چهار محال 2:21:47

نتیجه تیمی
نفر اول: استان خوزستان 6طلا- 3نقره- 1برنز
نفر دوم: استان اصفهان 3طلا- 5نقره- 2برنز
نفر سوم: استان کهکلیویه 1طلا- 2نقره