حمایت جامعه دوومیدانی از حمید سجادی

پیشکسوتان دوومیدانی از سید حمید سجادی حمایت کردند.

 

 

به گزارش روابط عمومی و به نقل از خبرگزاری برنا؛ جمعی از بزرگان و پیشکسوتان دوومیدانی کشور از جمله تیمور غیاثی، نصرت کردبچه، حسین غلامی، فرامرز روستایی‌فر، احمد خالقی، وجیه الله شهری، حکمعلی کاظمی، علی شمس رضایی، ژوزف ماروتی، محمد رضا بنایی و مسعود محرویی با تمجید از عملکرد حمید سجادی وزیر و ورزش و جوانان برنامه‌های عملیاتی شده در چند ماه اخیر او را خوب و امیدوار کننده دانستند و از وزیر حمایت کردند.athletics_iran