طاهر کاظمی مدیر ورزشگاه آفتاب انقلاب شد

با حکم رییس فدراسیون دو و میدانی طاهر کاظمی بعنوان مدیر ورزشگاه آفتاب انقلاب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی،با حکم هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی طاهر کاظمی بعنوان مدیر ورزشگاه آفتاب انقلاب منصوب شد.

بر همین اساس در متن این حکم آمده است؛

 

جناب آقای طاهر کاظمی

 

نظر به سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر ورزشگاه آفتاب انقلاب منصوب می‌شوید.

 

 

انتظار است با رعایت کامل منشور اخلاقی و اتکال به خداوند منان و همکاری‌وهماهنگی با فدراسیون دو و میدانی و رعایت شرح وظایف محوله در بهبود شاخص‌های توسعه گام‌های موثر بردارید.

 
  •