طاهر کاظمی مدیر روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی شد

با حکم رییس فدراسیون دو و میدانی طاهر کاظمی بعنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی،با حکم هاشم صیامی رییس فدراسیون دو و میدانی طاهر کاظمی بعنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون دو ومیدانی منصوب شد.

بر همین اساس در متن این حکم آمده است؛

 

جناب آقای طاهر کاظمی

 

نظر به سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر روابط عمومی فدراسیون دو ومیدانی منصوب می‌شوید.

 

 

انتظار است با رعایت کامل منشور اخلاقی و اتکال به خداوند منان و همکاری‌وهماهنگی با فدراسیون دو و میدانی و رعایت شرح وظایف محوله در بهبود شاخص‌های توسعه ورزش دو ومیدانی گام‌های موثر بردارید.

 
  •