برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی برای داوران حاضر در رقابت‌های دو و میدانی نخستین دوره بازی‌های بین‌المللی نوروزگاه(۲۰۲۳)

کارگاه آموزشی توجیهی به منظور مرور آخرین قوانین و مقررات برای داوران حاضر در مسابقات دو و میدانی بازی‌های نوروزگاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی،کارگاه آموزشی توجیهی به منظور مرور آخرین قوانین و مقررات برای داوران حاضر در مسابقات دو و میدانی بازی‌های بین‌المللی نوروزگاه ساعتی قبل از شروع این رویداد برگزار شد.

 

بر همین اساس این کارگاه توجیهی توسط شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو و میدانی با هدف مرور آخرین تغییرات در قوانین و مقررات داوری در ورزش دو و میدانی جهت برگزاری هر چه با شکوهتره مسابقات دو و میدانی نخستین دوره بازی‌های بین‌المللی نوروزگاه برای داوران حاضر در این رویداد برگزار گردید.

 

گفتنی است در مسابقات دو و میدانی بازی‌های بین‌المللی نوروزگاه ۲۸داور با اسامی همچون؛اشرف رسولیانفر،افسانه خیرخواه،اکرم دارابی،الهام عسگری،الهه رستمی،ربابه حامد هاشمی،رقیه آل جعفر،رویا قمری،زهره فرویلی،زینب سولگی،سیده نیلوفر مقدسی،سیما شقاقی،طاهره بخشی،عاطفه سعیدی،فاطمه صابر،فاطمه همت همراه،فرشته فشی،لیلا مرادی،فریبا سراجی،کلثوم سوره میری،مرجان ناصری،مریم ذوالفقاری،بهاره الهی پویا،مریم موسوی اصل،ناهید قناتی،نیلوفر سلطانی و هما رنگانیان حضور دارند.