برنامه رقابت ملی پوشان دو و میدانی در بازی‌های آسیایی هانگژو

برنامه رقابت ملی پوشان دو و میدانی در بازی‌های آسیایی هانگژو برنامه رقابت ورزشکاران تیم ملی دو و میدانی کشورمان در بازی‌های آسیایی مشخص شد

به گزارش روابط عمومی،برنامه رقابت اعضاء تیم ملی دو و میدانی در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که قرار است طی روزهای ۷مهر ماه جاری الی ۱۱مهر برگزار شود به وقت کشورمان و به شرح ذیل است؛

(۷مهر) ۱-فرزانه فصیحی-حمید اسماعیل نژاد-۱۰۰مترمقدماتی(۱۶:۳۰) ۲-حسن تفتیان-۱۰۰متر مقدماتی(۱۷:۰۵)

(۸مهر) ۱-فرزانه فصیحی-حمیده اسماعیل‌نژاد-۱۰۰متر نیمه نهایی(۱۴:۴۵) ۲-حسن تفتیان-۱۰۰متر نیمه نهایی(۱۵) ۳-فرزانه فصیحی-حمیده اسماعیل‌نژاد-۱۰۰متر فینال(۱۷:۱۰) ۴-حسن تفتیان-۱۰۰متر فینال(۱۷:۲۵)

(۹مهر) ۱-حسین کیهانی- ۳۰۰۰متر با مانع فینال(۱۴:۴۵) ۲-مهدی صابری-پرتاب وزنه فینال(۱۵:۳۰)

(۱۰مهر) ۱-مهدی پیرجهان-۴۰۰متر با مانع مقدماتی(۵:۴۵) ۲-احسان حدادی-حسین رسولی-پرتاب دیسک نهایی(۱۵:۱۰)

(۱۱مهر) ۱-مهدی پیرجهان-۴۰۰متر با مانع فینال(۱۵:۰۵)