اطلاعیه فدراسیون دوومیدانی در پی سوالات متعدد مخاطبان

اطلاعیه فدراسیون دوومیدانی در پی سوالات متعدد مخاطبان پیرامون برگزاری مسابقات ناشنوایان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه

در پی سوالات متعدد مخاطبان،از فدراسیون دوومیدان به اطلاع می‌رساند، با توجه به اینکه تنها پیست تخصصی دوومیدانی تهران به همراه کلیه تجهیزات آن متعلق به فدراسیون دوومیدانی است، این فدراسیون صرفا محل برگزاری و تجهیزات خود را در اختیار فدراسیون ناشنوایان جهت برگزاری مسابقات آسیا و اقیانوسیه قرارداده و این فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری این مسابقات نداشته است و مخاطبان محترم می‌توانند نسبت به دریافت پاسخ سوالات خود به فدراسیون ناشنوایان مراجعه کنند