رکورد ۳۰۰متر مانع جهان شکسته شد

کارستن وارهولم نروژی رکورد ماده ۳۰۰متر مانع جهان راشکست.

به گزارش روابط عمومی، کارستن وارهولم روز گذشته (پنجشنبه) در جریان رقابت بازی های غیر ممکن که به میزبانی اسلو در نروژ برگزار شد، ضمن کسب عنوان قهرمانی توانست رکورد دو ۳۰۰ متر مانع جهان را جابجا کند. 

 

 قهرمان ماده ۴۰۰متر با مانع جهان موفق شد در  یک رقابت انفرادی  با ثبت زمان۳۳:۷۸ثانیه رکورد ۳۰۰ متر مانع جهان‌ را که ۳۴:۴۸ثانیه بود را بهبود 

ببخشد.