رکورد ۲۰۰۰متر اروپا شکسته شد

جاکوب اینگبرگستن رکورد ماده ۲۰۰۰متر اروپا را شکست.

به گزارش روابط عمومی عصر دیروز (پنجشنبه) و‌ در جریان رقابت های (بیسلت گیمز)که از سوی کمیته برگزاری لیگ الماس اسلو برگزار شد، “جاکوب اینگبرگستن” دونده خوش نام‌و نشان نروژی موفق شد با ثبت زمان۴:۵۰:۰۱رکورد ماده ۲۰۰۰متر اروپا را جابه جا کند و به عنوان رکورد دار جدید این ماده در قاره سبز لقب گیرد.

لازم به ذکراست رقابت های بیسلت گیمز در موادی همچون ۳۰۰۰متر مانع و‌پرش با نیزه نیز عصر دیروزدر نروژ  برگزار شد.