حاجی زاده رئیس هیات دوومیدانی استان آذربایجان شرقی شد

مجمع انتخاباتی هیات دوومیدانی آذربایجان شرقی ظهر امروز با انتخاب‌حاجی زاده به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی ظهر امروز و در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات دوومیدانی استان آذربایجان شرقی سعید حاجی زاده با کسب تمامی آرا (۱۵رای)برای چهار سال به عنوان رئیس هیات دوومیدانی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

درسوابق کاری حاجی زاده میشود به مواردی همچون عضو شورای شهر تبریز در دوره چهارم ،رئیس کمیسیون فرهنگ ورزشی شورای شهر تبریز،مدیر عامل باشگاه ماشین سازی تبریز در سال(۹۷_۹۶)

و مدیر کل ارتباطات و بین الملل شهرداری تبریز اشاره نمود.